Back to top

‘n Boek word geskryf oor Hoedspruitkontreistories


Renier en Elmarie de Meyer beplan om die helfte van Februarie en begin Maart Hoedspruit te besoek vir die samestelling van ‘n boek oor Hoedspruitkontreistories uit die vroee jare te begin versaamel.

‘Die stories moet nie geskiedkundig wees nie, maar humoristiese insidente. Ons het reeds baie belangstelling, maar wil nie iemand oorslaan wat graag ‘n bydrae wil lewer nie,’ se Elmarie.

Indien daar belangstellendes is, kontak Elmarie per e-pos by elmariedemeyer8@gmail.com.

‘Die stories moet ‘n foto vergesel van die betrokke persoon (nie noodwendig die insident nie).

‘n voorbeeld van ‘n gepaste storie soos Poedie Gildenhuys dit aan my oorvertel het voor sy dood:

  Vanoggend eet ons eers ontbyt voordat ons begin.

Ek vra hom na staaltjies oor die pioniers. Terwyl hy sy kenmerkende laggie gee, onthou hy die name van die eerste inwoners en begin hy sy storie:

Hy onthou hulle almal: Oom Broer Maré, Wessel van Oudtshoorn, Elrich Wiggill, Whittingstall, Travers. Dan was daar die Jood, PJ Willis and Co, wat die winkeltjie op Klaserie gehad het. Die winkelklerk was Cubit. Ook Whittingstall en Frank Beretta. En die soldate wat grond langs die Klaserie gekry het

Schalk Roos was ‘n Dopper. Hulle het op Calais naby die Tonnel gebly.

  Hy grinnik eers weer en vertel dan verder.

Daar was op ‘n dag ‘n klompie mans bymekaar met een wat die bo-toon gevoer het en die ander weinig ‘n spreekbeurt gegee het. Op ‘n stadium kom daar ‘n nuweling by en my neef wil die groep voorstel. “Die ou wat so baie praat, is ‘n Dopper,” sê my neef. “Die res is Christene.”

  Maar dis Henning Joubert se storie wat hom aan die lag het.

Dié wou mos die predikant dagvaar. Die Hervormde Predikant. Daardie tyd is daar net een maal per maand ‘n diens gehou. Die predikant het van Graskop oor die berg gekom om die diens te lei en sommer nagmaal ook te bedien.  Dan het hulle by Henning Joubert bymekaar gekom, want hulle was net so vier of vyf gesinne. Ewenwel, so laat die dominee mos een keer die hek ooplê nadat hy vertrek. En ou Henning se hond is weg.  Dis toe dat ou Henning die predikant en die hele kerkraad wou dagvaar.

  En hy lag weer lekker as hy aan die storie dink.